Akce 99

Jako mnozí jiní jsme přivítali listopadové události 1989 jako naději na vymanění se z komunistického vlivu a vykročení na cestu ke svobodě a morálnímu řádu. Bohužel po deseti letech jsme nuceni konstatovat, že se naše naděje nesplnily. Vývoj se ubíral zcela jiným směrem pod taktovkou režisérů z StB a KGB, kteří toto velkolepé divadlo připravili.

Stará nomenklaturní bratrstva zaujala předem připravené pozice v ekonomice, justici, armádě a dalších důležitých oblastech společnosti včetně sféry politické. Důsledkem toho je dnes probíhající morální rozklad celé společnosti.

Příčiny tohoto neblahého vývoje musíme hledat v samém počátku “sametové revoluce.” Nebyla to totiž revoluce, která by měla za cíl porazit bolševismus v naší zemi, ale naopak umožnit části komunistické nomenklatury, StB a KGB postupný přechod do rozhodujících řídících pozic v nových geopolitických podmínkách v Evropě.

S plnou vážností sdělujeme naší veřejnosti, že listopadový převrat v roce 1989 byl předem připraveným “privatizačním pučem KGB” řízeným velkými manipulátory, kteří ještě dnes zastávají rozhodující pozice v naší zemi.

Vyzýváme proto veřejnost, aby se nenechala dále ohlupovat a vynutila si otevření diskuze o zákulisí 17. listopadu 1989. Moc starých struktur spojených s organizovaným zločinem stále roste a občan se práva a spravedlnosti nedovolá.

Odmítáme současnou hru na demokracii a požadujeme svobodnou debatu ve sdělovacích prostředcích o skutečných příčinách dnešní politické krize.

 

Příjmení
Jméno
Rodné číslo
Adresa
Město
PSČ

 


Copyright © 1999   GreenBottle Software