VYZVA

Zakaz cinnosti vsem extremistickym organisacim

V soucasne dobe projednava vlada CR navrh zmocnence pro lidska prava a ministerstva vnitra o zakazu nekterych extremistickych stran a hnuti. Pri teto prilezitosti nelze opomenout stranu, ktera zpusobila svymi zlociny, terorem a represi nenapravitelne skody jak hmotneho, kulturniho a spolecenskeho dopadu. Stranu, ktera na zaklade komunismu  jako politicke filosofie existuje jiz cela desetileti, ne-li staleti, komunistickou stranu , ktera svou doktrinou realneho komunismu v praxi uskutecnila systematickou represi v takove mire, ze teror byl povysen na zpusob vladnuti. Komunisticky rezim prekonal individualni zlociny jasne zamerenymi vyvlastnovacimi akcemi, prilezitostnymi masakry, cenzurou vsech komunikacnich prostredku, kontrolou hranic, vyhostovanim disidentu v takove mire, ze tyto masove zlociny se staly skutecne systemem vladnuti. Strana tohoto typu pod nazvem KSC radila v Ceskoslovensku do listopadu 1989 a radi v jinem prevleku a jinymi , casto skrytymi metodami dodnes pod nazvy KSCM , SCK  a pod. Nelze pripustit, ze vetsina zlocinu komunisticke strany v Ceskoslovensku odpovidala „legalite“, uplatnovane institucemi patricim k rezimu, ktery byl oficialne mezinarodne uznavan a jejichz sefove byli prijimani sefy a oporami demokratickych rezimu. „Legalitu“ komunismu nelze tedy dovozovat z hlediska zakonodarstvi komunistickych rezimu za uznanou a legitimni, ale posouzenim zlocinnosti komunismu podle nepsaneho kodu prirozenych prav lidi. Komunismus pachajici nescetne zlociny na zasedani predsednictva, pusobil predne proti dusi cloveka, kde se provinil nejvice a pusobi ve sve zhoubnosti dodnes, podporovan legitimnimi komunistickymi stranami, ktere se nikdy nevzdaly tridniho boje a teroru. Zlociny proti lidske dusi maji nejhorsi a stale trvajici dimenzi, coz se projevuje na preferencich stale existujici zlocinecke KSCM. Zlociny proti svetove a narodni kulture jsou opet prezentovany v soucasnych mediich a vydavany za kulturu zcela legitimni. Komuniste vseho druhu a prevleku se opet zcela verejne chystaji  k prevzeti moci. Nejsou to zadni jini komuniste nez ti, kteri ve jmenu komunismu vrazdili, deportovali civilni obyvatelstvo, casto na nucene prace nebo za jinym ucelem, jakoz to spatnym zachazenim s  nimi, popravovali rukojmi a politicke odpurce, fyzicky a dusevne tyrali politicke vezne, rabovali verejny ci soukromy majetek, bezduvodne nicili mesta a vesnice nebo je pustosili ve jmenu jakesi vojenske potreby.

    Znaky komunismu nesou soucasne komunisticke strany v Ceske republice stale a komuniste v nich i mimo ne se nikdy nevzdali sve  zasadni doktriny tridniho boje za konecne vitezstvi.

V soucasne dobe zacinaji komuniste  opet sklizet ovoce sve dlouhodobe praxe a protoze jsou legitimni slozkou politickeho zivota mysli na politickou moc a cile vyhrat volby se vubec nevzdavaji, ba naopak systematicky tezi z nedavne statni komunisticke praxe, a stavi novou, jeste libivejsi komunistickou doktrinu. Komuniste tedy skodi dale a dusledky komunisticke praxe se promitaji jak v  transformaci hospodarstvi, tak v cele spolecnosti. Komunisticka nomenklatura jak byvala, tak soucasna, doslova rozebrala v procesu privatizace a transformace statni majetek, ktery dale defrauduje, rozprodava, zproneveruje a rozkrada v rozsahu, ze narodni hospodarstvi je destabilizovano . Zcela otevrene jsou komuniste proti nasi existenci v NATO,  ryze ucelove jsou mareny snahy o vstup do Evropske unie. Jiz zcela otevrene stvou sve lidi proti lidem a jine lidi proti jinym lidem nepretrzitou akci KLIN.

   Zvlaste na venkove dochazi k rafinovanemu vyvlastnovani majetku opravnenych osob druzstevni komunistickou nomenklaturou. Je to jen jiny druh kolektivizace a vyvlastneni, opirajici se o chatrne zakony , jejichz spatnou kvalitu zavinili prave komuniste v zakonodarnych sborech. Pod rouskou druzstevni doktriny se neopravnene obohacuji cele skupiny lidi organizovane pod ruznymi obchodnimi a sdruzenarskymi nazvy, v jejichz cele stoji opet komuniste nebo „byvali“ komuniste. Slusnost,  demokracie a vetsina znaku lidskosti jsou opet popirany a omezovany byrokratickymi podvazky. Zivot na venkove se blizi kolapsu z pseudotransformace druztev.  Rolnicky a selsky lid, ktery na genocidu komunismu, jeho zlociny, teror a represe nejvice doplatil v minulosti, doplaci i v soucasnosti na pokracujicim zhoubnem dile komunismu a je si plne vedom, ze nositele komunismu jsou prislusnici extremistickych komunistickych stran, pusobici stale vetsi merou na veci verejne.

    Na konferencich Svaz vlastniku pudy a soukromych rolniku a Unie farmaru v CR, ve svetle techto skutecnosti  pri pamatce tisicu umucenych, zabitych a popravenych rolniku  se stale vice objevuji  hlasy, varujici soucasnou  spolecnost pred dalsi legalni existenci komunistickych a extremistickych stran, vyzyvaji vladu CR , poslance a senatory Parlamentu CR, aby se zasadili o zruseni a zakaz vsech stran a hnuti existujicich a zalozenych na bazi komunismu a fasismu, nebo na bazi extremistickych ideologii, vedoucich k organizovanemu nasili jedne strany vuci zbytku spolecnosti a pokud nejsou organizovani podle platneho prava, aby prislusne pravni predpisy byly novelizovany tak, aby mohly byt postihovany osoby, ktere praktikuji vyse zminenou praxi extremismu a to jak verejne tak skrytymi formami.

   Pribyva hlasu, ktere  vyzyvaji vsechny demokraticke a organizovane slozky v ceske spolecnosti, aby se pripojili k teto vyzve natolik, aby bylo dosazeno cile zbavit se hrozby jha doposud nepotrestane totality.

 

Ing. Jaromir S. Moravek

poradce a kunzultant, m. p. r. SVP SR CR

V Branisovicich dne  11.2.2000               

 

Prijmeni
Jmeno
Rodne cislo
Adresa
Mesto
PSC

 


Copyright © 1999   GreenBottle Software